Rok zabezpečení vozidel na Autosalonu 2013

30.04.2013

Projekt Rok zabezpečení vozidel (RZV), který vznikl v roce 2010 na základě spolupráce Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o. s. (AGA), Ministerstvem vnitra ČR a Policií ČR, za osobní záštity policejního prezidenta, pokračuje jako úspěšný projekt i nadále.

Zástupci jmenovaných spolu s hlavními představiteli členských firem AGA: CONSTRUCT, JABLOTRON a SHERLOG, které jsou aktivními leadery v zabezpečení vozidel,  se zúčastnili ve dnech 4. - 8. 4. 2013 výstavy Autosalon 2013 v Brně, aby naplňovali cíl tohoto projektu, kterým je ochrana majetku a osvěta v oblasti zabezpečení. Na tradičně společném stánku prezentovaly jednotlivé firmy své produkty. O stánek byl velký zájem, ať už se jednalo o ukázku odolnosti mechanického zabezpečení proti napadení tekutým dusíkem, přes alarmy až po dohledání odcizených vozidel. Velký zájem jak dětí, tak i dospělých byl o testy s dopravní problematikou, kterou řešily s návštěvníky zástupci policie.

I když připustíme, že s ohledem na ekonomickou situaci byl Autosalon 2013 menší, než bývalo zvykem, tak přesto se výstavy zúčastnilo 101 vystavovatelů na přibližně 7000 m2 výstavní plochy. Počet návštěvníků se přiblížil k 80 000. Hodnocení naší účasti bylo velmi pozitivní jak z technického, tak i prezentačního pohledu. Aktivní účast odboru prevence MV a Policie ČR byla hodnocena velmi dobře, stejně jako hodnocení celé akce představiteli jednotlivých členských firem.


9.-10.6.2012 Defend Slovakia opět partnerem Moris cup Jahodná 2012

11.06.2012

Čtvrtý ročník závodů automobilů do vrchu Moris Cup Jahodná se konal ve dnech 9. - 10.6.2012. Tento ročník se zapsal do historie velkou účastí, závodu se zúčastnilo až 121 závodníků ze Slovenska, Polska, Česka a Maďarska. Závody byly kromě mistrovství Slovenska a Polska zařazeny i do dvou FIA seriálů, díky čemuž se u Košic sešli jezdci, kteří jezdí výhradně tyto seriály. Česká jména jako Václav Janík či Jiří Svoboda na formulových speciálech, také slovenští mistři Jozef Béreš junior, Igor Drotár nebo Peter Jureňa, okořenili celý průběh soutěže.
Stalo se už tradicí, že spoluorganizátorem akce je společnost Defend Slovakia. Tato událost si za krátký čas získala množství příznivců a každoročně zvyšuje úroveň po sportovní i společenské stránce


13. - 15.4.2012 - Mobil salon - České Budějovice

16.04.2012

Obsahem druhé etapy projektu byla společná expozice v rámci 20. ročníku výstavy Mobil salon 2012 na Výstavišti České Budějovice, která se konala ve dnech 13. – 15. dubna 2012 s tématikou prevence v oblasti zabezpečení motorových vozidel. V pátek se v rámci této výstavy uskutečnil také seminář pro odbornou veřejnost a zástupce médií, jehož obsahem byla přednáška zaměřená na prevenci krádeží motorových vozidel, odhalování falešných dokladů a prezentace mechanického zabezpečení vozidel CONSTRUCT.


29.3.2012 - Konference s mezinárodní účastí policie

13.03.2012

Ve Velkém Meziříčí proběhla dne 29.3.2012 v rámci mezinárodního semináře policií Německa, Rakouska a ČR zaměřeného na automobilovou kriminalitu přednáška o preventivním projektu "Rok zabezpečení vozidel". Konference se také zúčastnili jednotlivé partnerské firmy RZV, konkrétně Construct, Jablotron a Sherlog. Zahraniční partneři pozitivně hodnotili naši činnost a během setkání jsme zodpověděli množství dotazů týkající se problematiky "zabezpečení vozidel".


2011 - Akce a aktivity Sherlog v rámci projektu

31.10.2011

Kde všude jste se setkali se zástupci firmy Secar Bohemia a.s. se můžete podívat zde.