Co dělat?

Z pohledu delšího časového horizontu lze říci, že za poslední roky počet krádeží motorových vozidel stále mírně klesá. Na druhou stranu stav, kdy je každých 40 minut odcizen jeden vůz, oproti dvojnásobku v roce 2000 je stále varující.

Fakt, že v souvislosti s otevřením hranic v rámci EU se stále větší počet pachatelů z České republiky zaměřuje na krádeže vozidel v zahraničí, zejména v Rakousku a Německu, nás nesmí uklidnit. Navíc k následné legalizaci těchto vozidel dochází, vlivem nedokonalé legislativy, především u nás.

Nenechat si auto ukrást a nekupovat kradená auta.

Zní to triviálně, ale stále se zvyšující úroveň dodatečného zabezpečení vozidel proti krádeži je jedinou efektivní cestou dalšího snižování počtu krádeží vozidel v České republice a tím finančních ztrát občanů.

Odcizení nejmodernějších typů vozidel není jednoduchá záležitost a vyžaduje od pachatelů speciální znalosti a často poměrně nákladné vybavení. Z tohoto důvodu pachatelé hledají a zaměřují se na vozidla, která nemají další přidané prvky zabezpečení proti krádeži.

Proto lze jednoznačně doporučit, a to pro všechny kategorie vozidel, provedení dodatečné zástavby některého z prostředků pro zvýšení ochrany vozidla před odcizením. Současně je nutné dodat, že by se vždy mělo jednat o zařízení s dostatečnou kvalitou. Na následujících stránkách naleznete některé příklady osvědčených prostředků pro zabezpečení majetku, v tomto případě vašeho vozidla.

Jako optimální doporučení platí kombinovat prvky prevence krádeží vozidel.

„Nezabezpečený automobil ukradne zručný zloděj obvykle do 30 vteřin.“