Konkretizace jednotlivých akcí bude provedena s dostatečným předstihem před akcí na webových stránkách RZV