PREVENCE ZNAMENÁ BEZPEČÍ

„Pro každého člověka patří pocit bezpečí mezi nejzákladnější lidské potřeby a na druhé straně strach z kriminality na první místo mezi obavami. Chybí-li pocit bezpečí dlouhodobě, výrazně se znehodnocuje život každého z nás.“

Prezentované statistiky trestné činnosti neustále ukazují na stav, kdy zhruba sedmdesát procent celkového nápadu trestné činnosti je majetková kriminalita. A právě automobilová kriminalita se na těchto neradostných číslech také významně podílí.

Problematika prevence krádeží motorových vozidel je jednou ze stěžejních aktivit „Poradního sboru situační prevence kriminality Ministerstva vnitra“ v němž jsou v současnosti zastoupeny následující subjekt:

Většina občanů již chápe, že je třeba si vhodným způsobem zabezpečit svůj majetek, nejen obydlí – byt, dům, chatu, ale i rodinný nebo firemní automobil. Pro ty, kteří potřebují získat relevantní informace o zabezpečení vozidel jsou připraveny následující stránky.