Spolupráce v roce 2012 - společnost CONSTRUCT

Letošní rok jsme zahájili realizací projektu Krajského ředitelstvím policie Jihočeského kraje s názvem „Moderní směry v zabezpečení motorových vozidel v rámci přeshraniční policejní spolupráce“. Tento projekt byl rozdělen do dvou etap, kdy během první etapy byl realizován společný dvoudenní workshop specialistů bezpečnostních sborů české policie a kolegů z Horního Rakouska a Dolního Bavorska v oblasti autokriminality. Tento mezinárodní seminář se uskutečnil ve dnech 28. – 29. března 2012 ve Velkém Meziříčí.

„Zaměření odpovídalo...

>> více


Tisková zpráva: Změny v managementu společnosti DEFEND GROUP ČR

DEFEND GROUP Česká republika představuje změny ve struktuře managementu.

Generální ředitel a CEO společností skupiny DEFEND GROUP, Ing. Pavel Vojtek, si v souladu sdlouhodobým záměrem uvolňuje ruce pro strategické aktivity a v této souvislosti přichází snásledujícími změnami.

S účinností od 20. 12. 2011 byla vytvořena pozice Vice-CEO na korporátní úrovni DEFEND GROUP apozice Country Managera pro Českou republiku. Tyto pozice bude zastávat Ing. Jozef Drha. Jehozodpovědností budou ekonomické výsledky české pobočky a jeho úlohou bude přenést...

>> více


20 let společnosti CONSTRUCT - rozhovor s majitelem společnosti

Myšlenka zabezpečovat automobily mechanickým zabezpečením vznikla před dvaceti lety v hlavě pana Petra Ambrože, který byl také prvním konstruktérem unikátního systému zabezpečení vozidel. Bylo to v době, kdy krádeže vozidel byly na denním pořádku a neexistovala proti nim žádná adekvátní a jednoduchá ochrana.

Pane Ambroži, popište nám začátky společnosti CONSTRUCT.

Začínali jsme v roce 1991. Bylo nás jen pár zaměstnanců, všichni dělali to, co bylo zrovna potřeba. V roce 1994 jsme již zvládli výrobu zabezpečení...

>> více


Rozhovor s plk. Pavlem Hantákem

Maximálně snížit riziko!

Situace s krádežemi motorových vozidel je v České republice natolik vážná, že se jí od letošního roku začal zabývat Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování. O problémech i prevenci jsme si povídali s vedoucím odboru metodiky, prevence a mezinárodní spolupráce plk. Pavlem Hantákem.

 

Proč se začal váš celorepublikový útvar zabývat i krádežemi aut?

Problémem se stal vysoký stupeň organizovanosti pachatelů. Enormně se zvýšily krádeže vozů...

>> více