Úvodní slovo

Vážení motoristé,

tyto webové stránky jsou jedním z komunikačních nástrojů preventivního projektu „Rok zabezpečení vozidel“. Cílem tohoto projektu je přispět ke zlepšení prevence majetkové kriminality v jednom z jejích nejzávažnějších segmentů, v oblasti, kterou v policejním žargonu označujeme jako autokriminalitu.

Za prvních osm měsíců roku 2010 Policie České republiky zaznamenala 8 241 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel a dalších 32 000 případů krádeží věcí z motorových vozidel a krádeží jejich dílů. Kriminální statistika sice vykazuje v posledních letech poměrně významný pokles autokriminality v obou uvedených ukazatelích, nicméně majetkové delikty v této oblasti stále patří k těm, které společnost nejvíce obtěžují a také nejvíce poškozují.

Proto byl v rámci 11. zasedání Poradního sboru situační prevence kriminality Ministerstva vnitra schválen a doporučen k realizaci projekt „Rok zabezpečení vozidel“. Obecně platí, že je vždy výhodnější, efektivnější a levnější trestné činnosti předcházet než řešit její následky. Preventivní projekt „Rok zabezpečení vozidel“ se v intenci této teze zaměřuje na situační prevenci autokriminality formou aktivní komunikace s motoristickou veřejností. Od 1. října 2010 po celý následující rok Vás chceme upozorňovat na konkrétní rizika krádeží motorových vozidel a krádeží věcí a dílů z nich a chceme Vás informovat o možnostech moderního zabezpečení motorových vozidel proti krádežím.

Při tvorbě a realizaci preventivního projektu „Rok zabezpečení vozidel“ Ministerstvo vnitra a Policie České republiky spojily síly se dvěma oborovými organizacemi, konkrétně s Asociací technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm a s Českou asociací pojišťoven. Společně Vám chceme pomoci při hledání odpovědi na otázku vhodného způsobu ochrany Vašeho vozidla před odcizením či vykradením. Jsem přesvědčen, že každé dílčí opatření ke snížení rizika krádeže automobilu či motocyklu může přispět k celkovému omezení autokriminality. Proto jsem poskytl projektu „Rok zabezpečení vozidel“ svou osobní záštitu.


genmjr. Mgr. Oldřich Martinů
policejní prezident